Blog

Yüzme Sporunda Sabır

Antrenörlerin sporcu ve velisi ile iyi ilişkiler kurması, başarılı olmaları için çok önemlidir.

Her yüzücü kendisine has kişilik özelliklerine ve beceri düzeyine sahiptir. Yüzücülerimizin öğrenim süreçleri bireysel olarak değişiklik gösterir. Yeni öğrettiğimiz bir hareketi geliştirmek için verdiğimiz alıştırmayı bazı çocuklar daha kısa sürede öğrenirken, diğerleri daha uzun sürede öğrenebilirler. Bazı yüzücüler bizim söylediğimiz açıklamaları daha çabuk anlarken diğerleri daha farklı sürelerde anlayabilirler. Kimi daha kısa sürede gelişme gösterir, kimisi daha uzun sürede. Herkes farklı başarı düzeyine sahiptir. Bütün bunlar bireysel farklılıklardan kaynaklanır.

Çalışmalar sırasında, beklediğimiz gibi sonuçlanmayan birçok davranışlarla karşılaşırız. Bu davranışlar bir beceriyi öğrenme yönünde veya istenilen beceri düzeyine ulaşma yönünde olabilir. Yani yüzme tekniklerinden birisini öğretmek için havuza geliriz, çocuklar ile çalışmaya başlarız. Öğretmeye çalıştığımız hareketi, öğrencilerin bizim istediğimiz zaman dilimi içinde öğrenmediklerini görürüz. Gösterdiğimiz hareketi istediğimiz gibi yapmazlar. Hareketi sözel olarak anlatırız. Pratikte gösteririz. Fakat uygulamaya geçtiğimizde sanki hiçbir şey anlatmamış veya göstermemiş gibi izlenimler elde ederiz. Ders sırasında her kafadan bir ses çıktığını, herkesin farklı hareketler sergilediğini görürüz. Aylarca çalıştırdığımız yüzücüler yarışmalara katıldıklarında beklenen dereceyi yüzemezler. Yüzücümüzün antrenmanda yüzdüğü derecenin yarış derecesinden daha iyi olduğunu görürüz. Tün bu davranışlar ve gelişmeler bizi çok antrenör olarak üzer ve kızdırır, kendimizi çıkmazda hissettirir. Sabrımızı taşırır. Bütün bu olumsuz düşüncelerin çözümü ise diyalogtur.

Ulaşılmak istenilen hedefler birlikte ortaya konulacak bir çabanın ürünü olmalıdır. Yüzücülere onların, ailelerinin ve antrenörlerinin bir ekip oluşturduğu ve birbirlerini bütünlediğini öğretmeliyiz.

Sonuç olarak sabırlı olmak, hem veli hem de antrenör olarak başarılı hedeflere ulaşmak için gereklidir. Veli, antrenör ve öğrenci ilişkisini belirleyen ve davranışlara yön veren öğelerden bir tanesi de sabırdır. Kişilerin olumsuz olarak etkilendikleri ortam koşullarına ve davranışlara karşı göstermiş oldukları dayanabilme gücünü ifade eder. Burada veli ve antrenörün üzerine düşen görev hedefleri belirlemek, kendi istedikleri gibi değil de, varolan ve yaşanan koşulları değerlendirmektir. Düşünceleri ve çabaları doğru yönlendirmek çok önemlidir. Bu sonuç ise öğrenme ortamının oluşmasına, yüzücülerin becerilerinin ve verimlerinin gelişmesine de yansıyacaktır….

Kaynak: yuzme.com.tr1