Blog

Yüzmede Disiplin

Disiplin denilince uyum, düzen ve düzenlilik anlıyoruz. Fakat bunun algılanış biçimi çok önemlidir. Bir antrenman düşünün; Gel!, Git!, Suya gir!, Ayak vur!, Sus!, Konuşma diyorum sana!, Çık!, Önüne bak! vb. emirlerle çocuklarımızın veya geçlerimizin koşulsuz bir şekilde sadece gösterileni ve istenileni yapmasını istersek bu ders ortamından başarılı olunması beklenemez.

Fakat çalışma süresince her sporcunun değişik davranışlara girmemesi ve düzenli bir çalışma yapılması da gerekir. Bunun nasıl olacağının sistematiğini çocuklarımıza kazandırmalıyız. Hiç konuşmayan, çakı gibi sırada duran, biz düdük çaldığımızda harekete başlayan ve düdük çaldığımızda duran, suda üşüse bile üşüdüğünü belli etmeyen, tuvaleti gelse de ders saatinin sonuna kadar tutan, soru sorarak bizi rahatsız etmeyen, düşünse bile düşündüğünü belli etmeyen ve öğretmenin söylediklerini harfiyen yapan bir öğrenci grubu öğrenmek ve gelişmekten payını alamaz. Gerçekte disiplin öğrenmek demektir. Boyun eğmek, baskı altında olmak ve söyleneni harfiyen yapmak değildir. Disiplinin sporcuyu sadece antrenman saatleri arasında havuzda tutmak ve sporcunun iteatkar şekilde programa uymasını sağlamak değildir. Disiplin bir uyum ve düzenliliktir. Ulaşılmak istenen hedefler doğrultusunda, çalışılacak koşulların, izlenecek yolların ve uygulamaların çocuğun sahip olduğu fiziksel ve zihinsel becerileri ortaya çıkaracak ve geliştirecek şekilde planlanması ve izlenmesidir.

Kontrol sporcu üzerinde değil sporcunun gelişimi üzerinde olmalıdır. Genel çerçeve çizilmiştir fakat içerik sürekli değişmektedir. Koyulan kurallar ve alınan kararlar sporcunun gelişim sürecinde organizmasının antrenmana verdiği tepkiler, sağlık durumu, psikolojik durum, gelişim dönemleri ve diğer birçok etkenler sürekli gözlemlenerek değerlendirilmeli ve verim düzeyi belirlenmiş olan hedeflere ulaşmak için sürekli yönlendirilmelidir. Bir günlük antrenmanda neyi neden yaptığının tasarımını yaparak atılan her kulacın, yüzülen her mesafenin, sarfedilen bütün çabaların sporcuyu hedeflere ulaştırabilecek koşulları yaratmaktır disiplin.

Disiplin zamanın verimli kullanılmasıdır. Antrenman saatinin başlangıcından son anına kadar sporcunun konsantrasyonunu ve motivasyonunu o günkü çalışmasındaki amacına uygun, asıl hedefin bir basamağı olacak şekilde dolu, anlamlı olarak hazırlanması ve uygulanmasıdır.

Sporcunun başarı düzeyini belirleyen sadece antrenman saatleri içinde yapılan çalışmalar değildir. Sporcuyu hedefe götürecek davranışlar o sporcunun bütün yaşadıklarının sonucudur. Bir günlük, haftalık, aylık, yıllık, hayatı boyunca bir uyum ve düzen içinde yaşaması gerekir. Bu davranışları geliştirebilmesi için yönlendirilmelidir. Biz sporcuyu sadece havuz ortamında yönlendirebiliriz, her zaman onun yanında olamayız. O sporcu ise tüm hayatı boyunca kendisi ile olacaktır. Bu nedenle hedeflerini bilir ve hedeflere ulaşmak için ne tür davranışlar geliştireceğini öğrenirse başarıya ulaşmak, tahmin edilenden daha kolay olabilir.

Buraya kadar hep bir uyum, düzen ve düzenli olmaktan bahsettik. Sanırız bu kavramlara açıklık getirmek, disiplini daha da açıklayıcı olacaktır. Antrenör ve veli açısından yaklaştığımızda sporcuyu tüm boyutları ile ele alıp (fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel gelişim boyutları) hedefler ve bu hedeflere ulaşmak için kullanacağı yöntemleri, alıştırmaları, araç ve gereçleri belirlemesi gerekir. Daha sonra bu hedeflere ulaşmak için plan yapmalı ve bu bir düzen içinde sporcunun seviye ve gelişimini dikkate alarak daha ileri seviyede uygulamaya aktarmalıdır. Özellikle sporcunun kendisi, hazırlanan bu programı hedefe ulaştırmak için düzeni ve devamlılığı sağlamalıdır. Sporcuyu hedeflerden haberdar etmeli ve hatta hedefleri belirlerken sorcu ile iletişim kurulmalı. Sporcunun bu programı uygulamasının yanı sıra günlük hayatını da düzenleyebilmesi için ona yol gösterilmelidir.

Sporcunun üzerine düşen ise öncelikle antrenmanlarında devamlılığı sağlamalı ve günlük yaşantısını düzenlemelidir. Yani hedeflerini anlamalı ve bunları benimsemeli, antrenmanlara zamanında gelinmeli, antrenmanın gereklerini yerine getirmeli, uyku düzenini sağlamalı, sağlık durumunu korumak için titiz davranmalı, sosyal aktivitelerini antrenman programını etkilemeyecek şekilde planlamalı, dengeli beslenme alışkanlığı geliştirmeli ve bu konudaki uyarıları dikkate almalı.

Disiplini tanımlayacak olursak; belirlenen hedeflere ulaşmak için zamanın verimli kullanımı içinde yaşantının bir uyum, düzen ve düzenlilik seyretmesidir diyebiliriz.
Disiplinli öğretmen en çok bağıran, etrafına korku salan kişi değildir. Disiplinli öğretmen; başarıya ulaşmak için ortam koşullarını ve ilişkileri çocuğun gelişimini sağlayacak şekilde düzenleyen, iletişim kurabilen, değerlendirme yapabilen, hedeflere ulaşmak için plan yapan kişidir.

Disiplin bir engel değil, aksine başarının anahtarıdır.
Disiplin öğrenmek demektir. Disiplin gelişme demektir. Disiplin baskı değildir. . .

Kaynak: yuzme.com.tr2