Blog

Yaz Okulu Gözlem Raporu

Ayna Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi Marmara Spor Kulübü Yaz Okulu Gözlem Raporu:

Bu rapor Marmara Spor Kulübü Yaz Okulu’nda yapılan gözlemleri içermektedir. Spor okulunun belirli gün ve saatlerinde tarafımdan gözlem yapılmıştır. Ayrıca 27 Haziran 2016 Cuma günü 17.00-­-18.30 saatleri arasında kulüp eğitimcilerine yönelik ‘Çocuklarla İletişim ve Çocukların Problem Davranışlarıyla Baş Etme’ konulu seminer gerçekleştirilmiştir.
Çalışmalarla ilgili gözlemler aşağıda yer almaktadır.

Genel Gözlemler
Özellikle dürtüsel, bir an önce harekete geçmek isteyen, bunun için sabırsızlanan çocukların grup içerisinde sıra beklemekte zorlandığı gözlenmiştir. Parkur faaliyetlerinin, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivitesi olan bu çocuklara çok fayda sağladığı söylenebilir.
Çocuklar parkur faaliyetleri esnasında öğretmenin verdiği geri bildirimlere göre anında hatasının üzerinde çalışma imkanı bulmakta ve başarmanın mutluluğunu yaşamaktadır.

Yaz okulunda çocukların akranlarıyla sosyal etkileşimi artmaktadır.
Çocuklar faaliyet sonlarında hep birlikte malzemeleri toparlarken gruba ait hissetmekte, sorumluluk becerileri gelişmekte; işbölümü yapma ve işbirliği kurmayı öğrenmektedir.
Ders aralarında neyi yanlış yaptıkları konusunda konuşurken ve birbirlerine geribildirim verirken akranlar arası öğrenme gerçekleşmektedir.
Çocukların gündelik hayatlarında yaşadıkları zorluklar yapılan spor faaliyetlerinde de yönerge almakta, karar vermekte zorlanma, zorlandığı anda yaptığı etkinlikten vazgeçme eğilimi, bir an önce bitirme isteği gibi farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Örneğin, faaliyetin gerektirdiği şey topları teker teker alıp ilgili gruba yerleştirmekse, bunu bir an önce yapmak isteyen çocuk iki topu aynı anda almaya çalışarak iki topu birden düşürebilmektedir. Bu, çocukların ödevleri yönergede ne istendiğine dikkat etmeksizin, çalakalem yapmasından çok farklı değildir. Spor faaliyetlerinde çocukların etkinliğe yönelik tutumlarıyla ilgili çalışılmakta ve farklı şekilde davranmaları sağlanmaktadır. Davranış repertuarına farklı davranışlar yerleşen çocukların, ödev yapma alışkanlıklarının da bu deneyime bağlı olarak değişeceği düşünülmektedir.
Özellikle Tenis ve Eğitsel Oyun ders saatlerinde yürütülen faaliyetler, çocukların okuma yazma için temel olan denge, koordinasyon gibi kaba motor becerilerini; çabukluk, kontrol gibi çalışma becerilerini ve karar verme, nesneleri benzerliklerine göre sınıflandırma, kavram formasyonu (dolu-­-boş) gibi bilişsel becerilerini geliştirmektedir.
Yüzme okuma yazma becerileri için temel olan bedensel koordinasyon, büyük ve küçük kasların gelişimini sağlamaktadır.
Eğitmenlerin çocuklarla iletişimi oldukça güçlüdür. Küçük müdahalelerle çocukların davranışsal sorunlarını önleyebilmekte veya sorun yaşadıklarında kısa sürede bunun sönmesini sağlayabilmektedirler.

Bilgilerinize sunarım. Saygılarımla,

Nur Ağdelen
Uzm. Psikolojik Danışman
Aile ve Çift Terapisti2