Blog

Yüzme Stilleri

4 adet yüzme stili vardır. Kelebek Stil, Sırtüstü Stil, Kurbağa Stil, Serbest (crawl) Stil.

Ferdi Karışık Yüzme müsabakalarında stiller şu sıra ile yüzülür: Kelebek-Sırt-Kurbağa-Serbest

Karışık Bayrak Yüzme müsabakalarında stiller şu sıra ile yüzülür: Sırt-Kurbağa-Kelebek-Serbest2