Blog

SU ÜZERİNDE DURABİLMENİN BİLİMSEL AÇIKLAMASI

Zayıf ve kilolu insanların su üzerinde kalabilmesinde veya suda ilerleyebilmesinde avantaj ya da dezavantaj var mıdır sorusuna cevap vermeden önce bazı bilimsel gerçekleri açıklayalım ve sonunda bu bilgiler ışığında sorumuza yanıt bulalım.

 

Yunan matematikçi Archimedes bu olayın ana prensiplerini açıklayan ilk kişidir. Bu prensibe göre tamamen ya da kısmen su içine batmış herhangi bir cismi yüzdürmek için gereken güç o cismin taşırdığı suyun ağırlığına eşittir. Yani suya giren biri ne kadar su taşırırsa aynı oranda kaldırma kuvvetine maruz kalır. Bu durumda şunu da iyi bilmemiz gerekir; içine battığımız sıvının yoğunluğu bizim yüzerliliğimizi de etkiler. Yani, çok yoğun bir sıvı daha yoğun bir kaldırma kuvveti sağlayacaktır. Mesela deniz suyunun içindeki tuz çözünmüş halde bulunduğundan dolayı deniz suyu tatlı sudan daha yoğundur. Ağırlığının ve yoğunluğunun fazla olmasından dolayı, deniz suyu maddelere daha çok kaldırma kuvveti sağlayabilir. Böylece tatlı ve tuzlu sularda yüzen insanların neden farklı yüzerliliklere sahip oldukları açıklanmış olur. Tuzlu suda daha rahat yüzebilmemizin nedeni su yoğunluğunun fazla olmasıdır.

 

Çeşitli yüzerlilik olaylarının daha kolay açıklanması için; pozitif, negatif, nötr terimleri kullanılmıştır. Nesne, su üzerinde kalabiliyorsa pozitif yüzerlilikli, batıyorsa negatif yüzerlilikli denir. Eğer, nesne durma eğiliminde ise yani ne batıyor ne de yüzüyorsa nötr yüzerlilikli tanımı kullanılır. İnsan vücudunun özgül ağırlığı yaklaşık olarak 1 dir. Yani bunun anlamı; insan vücudu ya su üstünde kalmak ya da pek az olarak su içine batırıldığında batmak eğilimindedir. Yüzerlilik olayında insanlar iki şekilde sınıflandırılabilir. Su üstünde kalanlar ve batanlar. Bu yüzerlilik karakteristikleri vücudumuzdaki çeşitli dokuların kendilerine has özelliklerine bağlıdır. Çünkü her doku farklı özgül ağırlığa sahiptir. Örneğin yağ dokusu 0.7-0.9 arasında, kas dokusu 1.8, kemik dokusu 1.9 özgül ağırlığa sahiptir. Buradan anlaşılacağı üzere yağ dokusu fazla olan bireyler, kemik ve kas dokusu fazla olan bireylere oranla daha fazla yüzerliliğe sahip olacaktır. Tüm bu bilgilerin ışığında şunu söyleyebiliriz: Kilolu insanlar zayıf insanlara oranla daha fazla kaldırma kuvvetine maruz kalırlar. Yani zayıf bireylere göre su üzerinde daha rahat kalırlar. Ancak konu suda ilerlemek olduğu zaman ise bu kez zayıf bireyler kilolulara göre avantajı ele geçirirler. Çünkü sudaki sürtünme katsayısı zayıflarda nispeten daha azdır. Bu sebeple daha hızlı ilerleyebilirler. Zayıf olanlar vücutlarını taşımak için kilolulara göre daha az enerji harcayacakları için de yorulmaları daha geç olacaktır.

 

Serkan Özkeskin Youtube Kanalı >>

İyi Seyirler6